Menu

Doe beroep op een expert voor je sloopwerken

Indien je een huis gaat renoveren, kunnen er wel wat sloopwerken aan te pas komen. De meest voorkomende renovaties zijn de badkamer, keuken en het dak. Wanneer het een oud huis is, kan je niet zomaar alles afbreken. Bij het dak moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat er asbest in zit. Laat dit daarom doen door een expert die kennis van zaken heeft.

Welke diensten?

De firma Revoort biedt heel wat verschillende diensten aan die je kan gebruiken tijdens renovaties. Zo beperken ze zich niet alleen tot sloopwerken, maar ze letten ook op het recycleren. Al het afval dat wordt verzameld op de slooplocatie, wordt ter plaatse al gesorteerd zodat het op de juiste manier gerecycleerd wordt. Daarnaast behoort ook asbestsanering tot een van de aangeboden diensten.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbest werd in het verleden gebruiken omdat het enerzijds goedkoop was en anderzijds onbrandbaar. Pas in een later stadium is men tot de conclusie gekomen dat je bij het inademen van losse asbestvezels een hoger risico hebt op het krijgen van kanker. Hierdoor werd men dus verplicht om alle platen en materiaal waarin asbest in zit te verwijderen.

Grondwerken

Een andere dienst die Revoort aanbiedt, is grondwerken. Zij voeren graafwerken uit ter voorbereiding van bekabeling en riolering. Ook wanneer er leidingen moeten geplaatst worden, zal Revoort de nodige voorbereidingswerken doen. Zij zorgen dat er plaats is om de leidingen te leggen en dichten nadien op een professionele manier het gat. Bovendien bieden zij ook aan om de bestrating te leggen nadat de grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wanneer je werken hebt die moeten uitgevoerd worden, kan je een vrijblijvende offerte aanvragen zodat je een overzicht hebt van de mogelijke kosten.